9.7.09

focus knack!

Een exhaustief interview door Tine Hens, met commentaar van de drie knappe koppen Goele Dewanckel, Randall Casaer en Hanco Kolk. En mijn kop op de cover met een blik die smeekt: "Koop je m'n boek?"
Lees het interview hier, hier, hier en dan nog hier.

Labels: ,

Newer›  ‹Older