11.2.09

Buzz!
Het NRC Handelsblad bespreekt vijf vlaamse tekenaars, en ik ben er eentje van:

En hier een mooi stukje op een mooie blog

Labels: ,

Newer›  ‹Older