31.10.07

zone5300


Deze staat zometeen in het stripmagazine Zone5300, bij een bespreking van de nieuwe van Underworld.

Labels:

Newer›  ‹Older