3.5.08


Tekengodjes & godinnetjes in wording kunnen meedoen aan de "What's Your Excuse?!" tekenwedstrijd van Mekanik Strip, die bekroond wordt met een bedronken expo ergens in september

Labels:

Newer›  ‹Older