1.3.08


'Uitgedrukt' is een actie van 11.11.11. waarbij 22 boekjes aan een kunstenaar werden gegeven, die ze tien dagen mochten houden om er een paginaatje in te vullen, en ze dan moesten doorgeven aan een andere kunstenaar, die een paginaatje invult en ze weer doorgeeft enzovoort. Aan 't eind van de rit wordt de beste van de 22 boekjes gedrukt en huis aan huis verkocht voor een doel dat goed zal zijn. Ik kreeg dit boekje van Hannes Couvreur en ga het doorgeven aan een tekenmakker

Labels:

Newer›  ‹Older